Angrerett & Garanti

Angrerett

- Angrerett gjelder innen 14 dager fra da du mottok varen

- Returkostnadene betaler du selv.

- Kontakt kundeservice hvis du ønsker å sende varen i retur

- Info om hvordan du går frem for å sende en vare i retur, finnes her.

- Vi tilbakebetaler kjøpesummen senest 7 dager etter at vi har mottatt returen din

- Angreretten gjelder ikke for spesialbestilte varer

Mer om angrerett

Angrerett gjelder innen 14 dager fra da du mottok varen. Du som kunde vil da betale returfrakten. Dersom du ønsker å sende varer i retur, må du alltid ta kontakt med oss før varene sendes. Gjør du ikke det, kan vi ikke stå ansvarlig for returfrakten. Info om hvordan du går frem for å sende en vare i retur, finnes her.

Hvis du angrer, skal du kontakte oss innen 14 dager for å returnere produktet i uskadet og uforandret skikk, da med originalforpakningen samt tilhørende emballasje. Hvis du angrer kjøpet ditt og sender et produkt tilbake til oss, tilbakebetaler vi kjøpesummen din senest innen 7 dager etter at vi har mottatt returen. Du er ansvarlig for risiko ved returfrakt. Risikoen består blant annet av at produktene skades eller blir borte under returfrakten. Angreretten gjelder ikke dersom vi, for din regning, har spesialbestilt/skreddersydd varen, for eksempel en stol med spesialbestilte mål.

Hvis du vil bytte produktet mot en annen vare, returnerer du produktet som du ønsker å bytte. Du får da tilbake penger for returen og legger inn en ny ordre hos oss.

Uhentet pakke omfattes ikke av angreretten. I de tilfeller hvor du velger å ikke hente ut varene dine, vil vi belaste deg for et ekspedisjonsgebyr.

Garanti & reklamasjonsrett

 

- Confident Living selger samtlige produkter med 1 års garanti og 3 års reklamasjonsrett.

- Produktgarantien dekker alle opprinnelige feil. Dvs. fabrikasjonsfeil som fantes på produktet på tidspunktet for leveranse.

- Fabrikasjonsfeil skal konstateres av Confident Living. Deretter får du gratis reparasjon eller et nytt produkt.

- Produktgarantien gjelder ikke dersom vi ikke kan finne feil ved produktet, eller hvis du selv har forårsaket skaden.

- Produktgarantien gjelder heller ikke ved håndteringsfeil, feilinnstilt produkt eller feil som oppstår ved eller etter egen endring av produktets funksjon og utseende som rekonstruksjon, oppgradering eller annen konfigurasjon av produktet.

- Faktura eller kvittering gjelder som garanti. Vær nøye med oppbevaringen av dokumentet siden du vil bli nødt til å vise det frem hvis du trenger å bruke garantien. 

Mer om garanti og reklamasjonsrett

Legg merke til at andre regler gjelder for garanti- og reklamasjonsrett for bedrifter. Hvis du ønsker mer informasjon om hvilke regler som gjelder for bedrifter, kan du lese mer om dette i våre fullstendige kjøpsvilkår.

Reklamasjon og servicesaker

Ved reklamasjoner, service- og garantisaker skal du alltid kontakte vår kundeservice:

 

 

Ved reklamasjon må du ta kontakt med vår kundeservice umiddelbart.