Kjøpsvilkår

1. Firmainformasjon

ConfidentLiving.no drives av KitchenTime Group AB (organisasjonsnummer 556826-1357 Forumgallerian, Smedsgränd 5A
SE-753 20, Uppsala), nedenfor CL.

2. Priser

Samtlige priser på CLs varer oppgis inklusive moms. Den totale prisen sammen med gjeldende frakt- og bestillingsvilkår finner du i handlekurven.

3. Bestillinger

Når du har registrert en bestilling hos CL, og CL har akseptert bestillingen, oppstår det en avtale mellom deg og CL. Bestillingsbekreftelsen sendes til den e-postadressen du har registrert.

CL forbeholder seg retten til å endre i lagte og bekreftede bestillinger som følge av skrivefeil og lignende feil. Du kommer til å informeres om rettingen via den e-postadressen som bestillingsbekreftelsen er sendt til, og du tilbys kostnadsfri avbestilling eller endring.

CL forbeholder seg retten til å annullere en lagt bestilling innen 14 dager den dagen bestillingen ble registrert som følge av leveransehinder eller til prisøkning hos leverandør.

CL selger ikke produkter til mindreårige (under 18 år) uten tillatelse av foresatte. Personlige opplysninger håndteres etter bestemmelsene i Personopplysningsloven.

4. Leveransetid

Leveransetid kan endre seg blant de forskjellige møbel- og innredningsleverandørene. Mer informasjon om respektive leverandørs leveransetid finner du under respektive artikkel. Varer som ikke er lagerførte kan ha lengre leveransetid, i enkelte tilfeller åtte til ti uker. Ved forsinkelser informerer CL deg umiddelbart via registrert telefonnummer eller e-post hvor du gir muligheten til å heve kjøpet. Oppgitte leveransetider er preliminære og garanteres ikke av CL.

5. Avbestilling

Varer som CL har begynt å pakke eller levere, og varer som ikke er lagerførte som CL har begynt å produsere eller tilpasse ifølge ønskemålet ditt, kan ikke avbestilles uten kostnad. Er du konsument, gjelder angreretten ifølge punkt 9.

6. Leveranser og mottak

Leveransekostnad oppgis i handlekurven.
Ettersom CL leveres fra ulike steder kan det forekomme delleveringer. For enkelte mindre bestillinger, kan CL benytte seg av postforsendelse. I så fall får du en hentelapp i posten som oppgir hvor uthenting av leveransen finner sted. Større varer som sofaer og senger, kommer til å leveres så nærme døren din (villa/rekkehus) som mulig, eller port (leilighet). Leveransevarsel skjer via transportforetaket på det telefonnummeret du har registrert hos CL.

Hva som er oppgitt over om leveransekostnad og leveranse gjelder ikke ved leveranse til øyer uten broforbindelse eller annen plass som ikke har kjørbare veier. CL forbeholder seg retten til å endre leveransekostanden, leveransetiden og leveransemåten. Du kommer da til å bli oppringt på ditt registrerte telefonnummer innen leveransen er påbegynt.


Hva som er oppgitt over om leveransekostnad og leveranse gjelder ikke ved leveranse utenfor Norge. CL henviser deg i så fall til kundeservice for mer informasjon.

Du som kunder er ansvarlig for å inspisere leveransen når du mottar den. Om det er synlige skader på emballasjen skal dette noteres på fraktseddelen før fraktseddelen kvitteres.
Les mer om transportskader under punkt 8.

Du må inspisere leveransen når du mottar den. Selv om du oppdager mindre skader på emballasjen, må skaden noteres umiddelbart i både din og speditørens fraktseddel. Du må kontakte oss innen syv dager fra den dagen du har tatt imot varene med bilde og skadebeskrivelse, samtidig som medfølgende emballasje inklusive eventuelle paller skal spares. Gjør du ikke dette, risikerer du at du ikke får erstatning for skadene.

7. Ikke mottatt leveranse

Du som kunde er ansvarlig for at det finnes noen som kan ta imot og kvittere leveransen ved levering. Tar du ikke imot leveransen medfører dette kostnader for CL. CL forbeholder seg derfor retten til å debitere deg for slike kostnader. Dette gjelder også for postforsendelse som leveres til leveringssted, men som ikke har blitt løst ut.

8. Transportskader, feil og reklamasjon

Om intet annet er bestemt, står CL for risikoen for svinn og skader frem til du har mottatt varen. Eventuelle feil, transportskader eller reklamasjoner skal rapporteres umiddelbart til fraktfirmaet, samt CL.

Har varen blitt skadet under transporten, ber CL deg om å følge rutinene våre for transportskader gjennom å umiddelbart anmelde skaden til transportøren, slik at skaden noteres. Du må være svært tydelig med å påpeke at varen eventuelt er transportskadet. Om transportøren ikke noterer skaden, skal du kontakte kundeservice umiddelbart. La varen ligge i emballasjen hvis dette er mulig, og spar dette for eventuell avhenting. Fotografer skaden på varen, samt den ødelagte emballasjen. Beskriv skaden i kontakt med CL. Fotografiene dine bør vise skaden tydelig.

Skulle varen være transportskadet eller ha feil, skal du reklamere dette til kundeservice@confidentliving.no Reklamasjonen skal senest være inne hos CL innen syv dager fra den dagen feilen ble oppdaget eller burde har blitt oppdaget. Ved reklamasjoner står CL for returkostnaden for den reklamerte varen, forutsatt at reklamasjonen er godkjent og håndtert som beskrevet over.

9. Angrerett

Vi tilbyr seg mulighet til angrerett innen 14 dager fra den dagen du har mottatt varen. Du som kunde betaler alltid for returfrakten. Ønsker du å sende varer i retur, må du alltid ta kontakt med oss før varene sendes. Gjør du ikke det, kan vi ikke stå ansvarlig for returfrakten. Du har rett til å angre kjøpet innen 14 dager etter at du har mottatt varen eller en vesentlig del av denne. Du har imidlertid syv virkedager på deg å angre kjøpet fra samme tidspunkt. Er du ikke konsument, har du ingen angrerett.


CL vil i hvert enkelt tilfelle undersøke om angreretten gjelder eller ikke. CL forbeholder seg retten til å debitere ekstra administrasjonskostnader for ufullførte returer.


Har du bestilt flere varer, gjelder angreretten for hele eller deler av bestillingen. Angreretten gjelder imidlertid ikke for deler av varene. Angrerett gjelder ikke for varer som er produsert eller vesentlig endret etter konsumentens spesifikke ønskemål, eller som eller har et tydelig personlig preg. For at angreretten skal gjelde, skal du ikke bryte varens forpakning mer enn nødvendig for å undersøke varen. For at angreretten skal gjelde, skal varen være i like godt skikk som når du fikk den, det vi si ubrukt og uskadd. Originalemballasjen må spares. Ved uryddig håndtering har CL rett til å gjennomføre prisavdrag for verdiminskning.

 

Har du bestilt tjenester, har du rett til å utnytte angreretten fra den dagen da kjøpsavtalen ble inngått. Om tjenesten er påbegynt innen angrefristen (14 dager) har gått ut, skal CL informere deg om at du kan behøve å betale en andel som står i proporsjon til det arbeidet som er utført ved det tidspunktet da du angrer kjøpet ditt.


Ønsker du å benytte deg av angreretten, skal du anmelde dette til CL via kundeservice på kundeservice@ConfidentLiving.no. Vær tydelig med at du påberoper deg angreretten. CL kan da bestille avhenting og transport til deg. Returfrakten bekostes av deg, og erstattes ikke av CL. Du er ansvarlig for om varen skades eller forsvinner under returtranporten. Varen skal være hos CL innen 30 dager fra at du har mottatt varen. Ikke mot

tatt leveranse eller ikke uthentet postforsendelse betraktes ikke som benyttelse av angreretten.

10. Tilbakebetaling ved angrerett & reklamasjon

Benytter du deg av angreretten, betaler CL tilbake det som er betalt inklusive frakt, skatt og avgifter. Ekstratjenesten som kan bestilles som innbæring, oppakning og fjerning blir ikke tilbakebetalt. Tilbakebetaling skjer innen 7 dager fra den dagen da CL har tatt imot den returnerte varen, eller fra den dagen da CL har mottatt bevis på at varen er returnert. CL løser ikke ut angrede kjøp mot oppkrav. Tilbakebetaling skjer med samme betalingsmåte som ved kjøpet, om ikke noe annet er avtalt.

Ved godkjent reklamasjon gjelder tilbakebetalingsvilkårene som nevnt over, forutsatt at hele eller deler av de bestilte varene skal tilbakebetales. Om CL foretar omleveranse eller hjelp av feil ved reklamasjon, tilbakebetales eventuelle fraktkostnader som nevnt over. Eventuell retur samt tilbakebetaling skjer naturligvis uten unødvendig forsinkelse.

11. Retur

Du som kunde betaler alltid returfrakten. Kostnaden varierer avhengig av størrelse og vekt på varene som returneres. 

Tilbakebetaling krediteras med 100% innen 7 - 14 dager fra den dagen vi har mottatt din retur. Du som kjøper er ansvarlig dersom varen er skadet eller forsvinner under transport. 

Confident Living tilbyr i kjøpsvilkårene privatpersoner mulighet til å returnere varer innen 14 dager fra den dagen leveransen ble mottatt. Du som kunde står selv for returkostnaden. Bedriftskunder har ingen angrerett. 

Ved retur skal originalemballasje samt originalforpakning brukes, både indre og ytre. Har en fraktpall blitt brukt ved leveranse skal varen sendes tilbake på samme måte.

Ønsker du å returnere en vare må du alltid kontakte oss før varene sendes. 

12. Garantier

To års garanti gjelder for varer som omfattes av kjøpsloven. Spar alltid på fakturaen din (bestillingsbekreftelsen) da den utgjør garantibeviset ditt.

Samtlige garantispørsmål skal anmeldes til CL. Om feil som dekkes av garantien ("Garantitilfeller") foreligger, har CL rett til å inspisere eller reparere varen på plass, bytte ut hele eller deler av varen eller tilbakebetale kjøpesummen med et rimelig fradrag for den nytten du har hatt av varen. Tilbakebetaling skjer kun om varen er returnert til CL. Du bærer kostnaden og risikoen for en slik returtransport. Ved Garantitilfeller utgår det intet annet enn kompensasjonen som er nevnt over.

Om du har forårsaket, eller bærer ansvaret for den påståtte feilen, belaster CL deg for dirkete kostnader som oppstår, f.eks. kostnad for inspeksjon av varen på plass.  

13. Annet

Renter og purregebyr
Renter belastes ved sen betaling
For mer informasjon rundt dette, se Klarnas kjøpsvilkår.

 
Personopplysninger
Når du registrerer deg med CL og legger inn en bestilling hos oss, godkjenner du at CL bruker og lagrer dataene for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Ditt navn, telefonnummer og adresse leveres til transportfirmaer for å gjennomføre leveransen til deg. CL gir naturligvis ikke ut e-postadresse, telefonnummer eller adresse til tredjepart.

Din e-post adresse kan komme til å brukes til CLs kostnadsfrie nyhetsbrev.

14. Betalingsmåte

Hos CL velger du selv hvordan du ønsker å betale bestillingen din.

Om du velger Klarna Faktura får du en faktura per e-post når varen er sendt fra CL. Ved forskuddsbetaling skjer betaling til CL's BankGiro før varen bestilles for leveranse til deg. Du kan også betale med kort gjennom vår betalingspartner DIBS. Av sikkerhetsgrunner kan du ved det sistnevnte tilfellet trenge tilgang til Secure Code, CVC-kode på kortets bakside, eller totrinnsautentisering ved hjelp av PIN-kode til mobiltelefon. Kortopplysningene dine håndteres kryptert, og oppfyller kravene for PCI DSS. Du kan også betale med bankoverføring.